phone-waves02/ 2092 2547
Choose country
down arrov
cart image0
menu imageMENU
image0

Politika ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ sa zaväzuje trvale chrániť všetky osobné údaje užívateľa. Poskytovateľ bude používať osobné údaje výhradne len pre potre vyplnenia objednávky (zaslanie informačného materiálu, v zmysle elektronických správ, ponúk, faktúr) a pre ďalšiu potrebnú komunikácu. Údaje užívateľa v žiadnom prípade nebudú odovzdané neoprávneným osobám.

Sloboda voľby poskytovania údajov

Zákazník alebo návštevník má kontrolu nad tým, s ktorými údajmi sa zverí poskytovateľovi. Ak sa zákazník/návštevník rozhodne, že niektoré údaje neposkytne poskytovateľovi, potom je možné, že do niektorých miest a funkcií nebude mať prístup. Poskytovateľ zákazníkovi/návštevníkovi dáva možnosť, že sa môže kedykoľvek odhlásiť z prijímania informačných ponúk, odhláste sa priamo prostredníctvom e-maila alebo nám pošlite e-mail na e-mailovú adresu: info@luxfactor.com s textom, že sa chcete odhlásiť z odberu e-noviniek.

Cookies

Cookies sú nenápadné dokumenty, ktoré sú dočasne uložené na Vašom pevnom disku a umožňujú našej stránke identifikovanie Vášho počítača pri opakovanej návšteve webovej stránky. Poskytovateľ používa súbory cookies výhradne na zhromažďovanie informácií týkajúcich sa používania webovej stránky.

Prístup maloletých osôb

Poskytovateľ umožňuje maloletým osobám prístup na webovú stránku luxfactor.com. Rodičom sa odporúča, a deti naučili zaobchádzať s prístupom na internet, a najmä o nebezpečenstvách poskytovania osobných údajov na webových stránkach.

Prístup ku informáciám

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa zákazník/návštevník môže obráti na emailovú adresu: info@luxfactor.com.

Vyberte krajinu

Vyberte jazyk