phone-waves+420 296 182 861
Choose country
down arrov
cart image0
menu imageMENU
image0

Obchodní podmínky

Combokin Sp. z o.o., Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Poland DIČ: PL5272861380 – Internetový obchod www.luxfactor.com (dále »internetový obchod«) provozuje společnost Combokin Sp. z o.o. (dále »poskytovatel«). Všeobecné obchodní podmínky jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, jak vstoupí do internetového obchodu luxfactor.com. Pečlivě si prosím přečtěte celý obsah všeobecných obchodních podmínek. Všeobecné obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu s platnými právními předpisy a na základě mezinárodních kodexů elektronického obchodu. Prodej a doručení zboží jsou možné na celém území Evropské unie.

Přehlednost a dostupnost informací

Poskytovatel musí vždy zveřejnit a poskytnout informace pro zákazníka/návštěvníka:

 • kontaktní informace, které umožňují uživateli rychlou a efektivní komunikaci (e-mail, telefon),
 • důležité informace o koncentraci složek kosmetického přípravku (včetně po-prodejních služeb a záruky),
 • dostupnost produktů (každý produkt, který je k dispozici na webu, by měl být k dispozici v přiměřené lhůtě),
 • podmínky doručení produktu a služeb (způsob, místo a čas doručení),
 • všechny ceny musí být jasně a jednoznačně definovány a musí být prokázáno, zda už zahrnují daně nebo ne a náklady na poštovné,
 • způsob platby a doručení,
 • doba platnosti nabídky,
 • lhůtu, během níž je možné odstoupit od smlouvy a podmínky pro odstoupení; kromě toho také o tom, zda a kolik stojí zákazníka vrácení výrobku,
 • oznámení o procesu stížnosti, reklamace, včetně přístupu všech údajů o kontaktní osobě nebo všech údajů o službě pro styk se zákazníky.

Postup nakupování

Online nakupování v internetovém obchodě probíhá 24 hodin denně, každý den v roce. Kupující může vytvořit objednávku prostřednictvím virtuálního nákupního košíku. Při vstupu a objednání zboží v internetovém obchodě se návštěvník nemusí zaregistrovat, čímž se stává uživatelská zkušenost příjemnější. Od konečné podoby objednávky uživatele dělí pouze jeden krok. Po výběru a přidání produktu do košíku, uživatel zadá pouze základní informace (jméno, příjmení, adresa doručení, poštovní směrovací číslo, telefonní číslo a e-mailová adresa). Kupujícímu/návštěvníkovi se tak usnadní samotný nákup, poskytovatel zajistí, že budou tyto údaje plně chráněny. Po vytvoření objednávky kupující obdrží smlouvu o koupi prostřednictvím e-mailu na svou e-mailovou adresu. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, pokud zjistí, že ji za stanovených podmínek a s informacemi, které má k dispozici, nemůže provést.

Doručení a způsob platby

Doručení výrobků společnosti Combokin Sp. z o.o. v České republice poskytuje GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Balík Vám bude doručen do 3–4 pracovních dnů. V rámci spolupráce nabízí poskytovatel možnost, že zákazník nemusí za produkty zaplatit předem. Teprve po doručení balíku kurýrní společností GLS General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. zaplatí uživatel za produkt po jeho převzetí, a to na dobírku (v hotovosti). Při nákupu nad 1300 Kč jsou náklady na dopravu zdarma. V opačném případě je na území České republiky poštovné ve výši 120 Kč.


Ceny

Kupní smlouva mezi poskytovatelem a kupujícím je uzavřena v okamžiku, kdy poskytovatel potvrdí objednávku (zákazník obdrží e-mail o stavu 'Objednávka potvrzena'). Od tohoto momentu jsou všechny ceny a ostatní podmínky konečné a platné jak pro poskytovatele, tak i pro kupujícího. Ceny zveřejněné na webu již zahrnují daň z přidané hodnoty (DPH) v souladu s právními předpisy země, kde je registrovaná společnost, která provozuje internetový obchod.

Slevové kódy

V rámci propagační kampaně je možné, že poskytovatel kupujícímu/návštěvníkovi pošle propagační kód. Poskytovatel jasně stanoví datum, platnost a účel slevového kódu. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně využití slevového kódu může kupující/návštěvník poslat e-mail s dotazem na e-mailovou adresu: info@luxfactor.com. Jednotlivé slevy se mezi sebou nesčítají. Na jeden nákup lze uplatnit pouze jeden slevový kód.

Odstoupení od objednaného zboží

Odstoupení: ihned po odeslání objednávky

Zákazník musí písemně nebo prostřednictvím e-mailu informovat poskytovatele o odstoupení od objednávky, a to ihned po provedení objednávky. E-mail může zákazník poslat na info@luxfactor.com, kde uvede i číslo objednávky.

Odstoupení: po přijetí balíku:

Zákazník má 30denní lhůtu na vrácení produktu. Zákazník je povinen sám zaplatit náklady na vrácení produktu. V případě, že poskytovatel uživateli odeslal nesprávný produkt, náklady na vrácení produktu uhradí poskytovatel. Vrácení produktů probíhá tak, že kupující zašle oznámení o vrácení produktů na e-mailovou adresu info@luxfactor.com nebo zatelefonuje na telefonní číslo +420 296 182 861. Na zákaznické lince bude zákazníkovi poskytnuta adresa na vrácení produktů, jakož i další potřebné informace.

Vady zboží

Zboží má vadu když:

 • výrobek nemá vlastnosti potřebné k jeho běžnému používání nebo k prodeji,
 • výrobek nemá vlastnosti potřebné pro konkrétní použití, na které kupující výrobek kupuje, o kterých poskytovatel věděl nebo měl vědět,
 • výrobek nemá vlastnosti a rozdíly, které byly výslovně nebo tiše dohodnuty nebo předepsány,
 • prodávající prodal výrobek, který neodpovídá vzoru nebo modelu, pokud vzor nebo model nebyl zobrazen pouze pro informační účely.

Originálnost výrobku je kontrolována bezchybným výrobkem stejného typu, jakož i prohlášeními výrobce nebo údaji uvedenými na samotném výrobku.

Kupující je povinen ve lhůtě stanovené zákonem oznámit poskytovateli jakoukoliv vadu spolu s přesným popisem zboží na vlastní náklady a zároveň mu umožní prozkoumání výrobku. Právo na uplatnění vad zboží je přesněji upraveno ustanoveními Zákona o ochraně spotřebitele. Kupující informuje poskytovatele o vadě zboží e-mailem na adresu: info@luxfactor.com.

Komunikační kanály

 • jasně a nepochybně budou označeny jako reklama,
 • odesílatel bude jasně uveden,
 • různé kampaně, propagační akce a jiné marketingové techniky budou označeny jako takové, rovněž budou jasně stanoveny podmínky účasti v nich,
 • jasně bude představen způsob odhlášení se z přijímání reklamních sdělení,
 • přání uživatele, že si nepřeje přijímat reklamní sdělení, bude poskytovatel výslovně respektovat.

Duševní vlastnictví

Internetový obchod luxfactor.com, údaje, fotografie produktů, grafické a video elementy na webové stránce jsou chráněny autorskými právy a nesmí být použity bez předchozího písemného souhlasu společnosti Combokin Sp. z o.o.. Logo je ve vlastnictví společnosti Combokin Sp. z o.o..

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje k ochraně všech osobních údajů uživatele. Poskytovatel bude používat osobní údaje výhradně pro účely vyřizování objednávek, informování o novinkách, akčních nabídkách a administrativních službách. Informace o uživatelích v žádném případě nebudou poskytnuty neoprávněným osobám a budou v plném rozsahu ve vlastnictví poskytovatele. Poskytovatel pro dodatečné zabezpečení dat poskytuje certifikát SSL, který je nainstalován na serveru.

Ochrana spotřebitele, zodpovědnost a přístupnost

Používání internetového obchodu je výhradně na vlastní riziko. Poskytovatel nezaručuje správný a bezproblémový provoz webového obsahu nebo jeho jednotlivých částí. Rovněž nezaručuje, že internetový obchod, servery nebo e-maily neobsahují viry a jiné škodlivé prvky. V tomto smyslu nemůže poskytovatel převzít odpovědnost za jakékoli škody, které mohly vzniknout používáním webové stránky nebo internetového obchodu. Internetový obchod je obvykle otevřen 24 hodin denně a každý den v roce. Poskytovatel si vyhrazuje právo na krátké přestávky v přístupu na webovou stránku a do internetového obchodu z různých technických nebo jiných důvodů.

Stížnosti a spory

Poskytovatel se snaží dodržovat platné zákony, které chrání spotřebitele. V případě stížností nebo sporů poskytovatel vždy určí odpovědnou osobu, která se bude zabývat případem stížnosti/sporu. Zákazník se v případě jakýchkoliv stížností může obrátit na info@luxfactor.com. Postup pro vyřizování stížností a sporů je důvěrný. Poskytovatel se zavazuje, že ve lhůtě 7 pracovních dnů zákazníkovi pošle oznámení o přijetí stížnosti a že ho bude informovat o samotném průběhu řízení. Poskytovatel bude vždy usilovat o to, aby případné spory vyřešili a mohl spolupracovat se zákazníkem i nadále.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu s právními předpisy, poskytovatel neuznává žádného poskytovatele mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, jako kompetentního na řešení spotřebitelského sporu, který mohl spotřebitel začít v souladu s platnými právními předpisy. Poskytovatel, jako poskytovatel zboží, zveřejňuje na své webové stránce elektronický odkaz na online platformu pro řešení spotřebitelských sporů (RSO). Platforma je k dispozici pro spotřebitele zde: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. Toto uspořádání vyplývá z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o online řešení spotřebitelských sporů, kterým se mění nařízení (ES) č. 2016/2004 a směrnice 2009/22/ ES.

Informování zákazníků (e-novinky)

Přihlášením se k odběru e-novinek uživatel souhlasí s tím, že ho poskytovatel informuje o novinkách a akcích. Poskytovatel se zavazuje, že e-mailovou adresu uživatele webové stránky nebude poskytovat třetím osobám a ani ji nebude jiným způsobem zneužívat. Poskytovatel umožní uživateli kdykoliv se odhlásit z odběru e-novinek internetového obchodu.

Vyberte zemi

Vyberte jazyk