phone-waves+420 296 182 861
Choose country
down arrov
cart image0
menu imageMENU
image0

Politika ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje trvale chránit všechny osobní údaje uživatele. Poskytovatel bude používat osobní údaje výhradně jen pro potřeby vyplnění objednávky (zaslání informačního materiálu, ve smyslu elektronických zpráv, nabídek, faktur) a pro další potřeby komunikace. Údaje uživatele v žádném případě nebudou předány neoprávněným osobám.

Svoboda volby poskytování údajů

Zákazník nebo návštěvník má kontrolu nad tím, se kterými údaji se svěří poskytovateli. Pokud se zákazník/návštěvník rozhodne, že některé údaje neposkytne poskytovateli, pak je možné, že do některých míst a funkcí nebude mít přístup. Poskytovatel zákazníkovi/návštěvníkovi dává možnost, že se může kdykoliv odhlásit z přijímání informačních nabídek, odhlaste se přímo prostřednictvím e-mailu nebo nám pošlete e-mail na e-mailovou adresu: info@luxfactor.com s textem, že se chcete odhlásit z odběru e-novinek.

Cookies

Cookies jsou nenápadné dokumenty, které jsou dočasně uloženy na Vašem pevném disku a umožňují naší stránce identifikování počítače při opakované návštěvě webové stránky. Poskytovatel používá cookies výhradně pro shromažďování informací týkajících se používání webové stránky.

Přístup nezletilých osob

Poskytovatel umožňuje nezletilým osobám přístup na webovou stránku luxfactor.com. Rodičům se doporučuje, aby děti naučili zacházet s přístupem na internet, a zejména o nebezpečí poskytování osobních údajů na webových stránkách.

Přístup k informacím

V případě jakýchkoliv otázek týkajících se ochrany osobních údajů se zákazník/návštěvník může obrátit na e-mailovou adresu: info@luxfactor.com.

Vyberte zemi

Vyberte jazyk